AKTUALNOŚCI

                                          

Nowe Wytyczne "Wytyczne dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016 r., które obowiązują od

 1 stycznia 2017r. wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 PLN dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.