AKTUALNOŚCI

Od dnia (01.03) obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Wprowadza ona zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Wynosi ono 50% opłaty na każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny. Dziecko musi być wykazane w nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a odpady muszą być zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwolnienie będzie obowiązywać od miesiąca, w którym została ona złożona.

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

Jeżeli jeszcze nie posiadasz karty dużej rodziny złóż wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach.

WNIOSEK  (do pobrania)