AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: „Organizacja kolonii z programem  profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu gminy Tomice”.

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu na stronie BIP Urzędu Gminy Tomice