Pomoc i wsparcie asystenta rodziny w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860)

 

 

INFORMACJA

 

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że dnia 24 listopada 2017 r. (piątek) w godz. 7.00- 15.00 w tut. GOPS wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych przez GOPS.

Żywność wydawana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

 

 

Kierownik GOPS

Maria Szydło

INFORMACJA

Dotycząca warsztatów w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje ewaluację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tomice na lata 2016 - 2021. W związku z powyższym, zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Tomice o wypełnienie ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia badania.
 
Za poświęcony, z góry dziękujemy.