AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art.14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym na realizacje zadania pn.: " Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu gminy Tomice"

WYNIKI

 

                                       " POSTAW NA RODZINĘ "

  27 maja zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy na Dzień Dziecka – postaw na rodzinę. Podczas imprezy zapewniamy moc szalonych atrakcji dla dzieci: m.in. jazdę konną, wycieczki ciuchcią po Tomicach, zabawę na mega dmuchańcach. Dzień Dziecka organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice.

WIĘCEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice zapraszają dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „MÓJ WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA”. Termin składania prac do 22 maja br. do godz.16:00.

WIĘCEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, informuje iż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  poszukuje chętnych rodzin do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

,,Art. 29.1 W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowaniu dziecka,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych